1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 127, Έτος Γ', Αριθ. 127, 8 Αυγούστου 1920
  5. 08 Αυγούστου 1920
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες