1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 377, Έτος ΙΑ', Αριθ. 377, 7 Απριλίου 1928
  5. 07 Απρίλίου 1928
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες