1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 512, Έτος ΙΔ', Αριθ. 512, 13 Μαΐου 1931
  5. 13 Μαίου 1931
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες