1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 627, Έτος 17ον, Αριθ. 627, 9 Αυγούστου 1933
  5. 09 Αυγούστου 1933
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες