1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 430, Έτος ΙΒ', Αριθ. 430, 1 Αυγούστου 1929
  5. 01 Αυγούστου 1929
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες