1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 417, Έτος ΙΒ', Αριθ. 417, 27 Ιανουαρίου 1929
  5. 27 Ιανουαρίου 1929
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες