1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 395, Έτος ΙΒ', Αριθ. 395, 20 Ιουλίου 1928
  5. 20 Ιουλίου 1928
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες