1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 250, Έτος Η', Αριθ. 250, 5 Σεπτεμβρίου 1924
  5. 05 Σεπτεμβρίου 1924
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες