1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 162, Έτος Ε', Αριθ. 162, 31 Μαρτίου 1922
  5. 31 Μαρτίου 1922
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες