1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 93, Έτος Γ', Αριθ. 93, 30 Αυγούστου 1919
  5. 30 Αυγούστου 1919
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες