1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 356, Έτος ΙΑ', Αριθ. 356, 30 Οκτωβρίου 1927
  5. 30 Οκτωβρίου 1927
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες