1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 697, Έτος 18ον, Αριθ. 697, 10 Ιουλίου 1935
  5. 10 Ιουλίου 1935
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες