1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 717, Έτος 19ον, Αριθ. 717, 1 Ιανουαρίου 1936
  5. 01 Ιανουαρίου 1936
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες