1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 307, Έτος Θ', Αριθ. 307, 21 Απριλίου 1926
  5. 21 Απρίλίου 1926
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες