1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 584, Έτος 16ον, Αριθ. 584, 12 Οκτωβρίου 1932
  5. 12 Οκτωβρίου 1932
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες