1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 593, Έτος 16ον, Αριθ. 593, 15 Δεκεμβρίου 1932
  5. 15 Δεκεμβρίου 1932
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες