1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 145, Έτος Ε', Αριθ. 145, 5 Οκτωβρίου 1921
  5. 05 Οκτωβρίου 1921
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες