1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 173, Έτος ΣΤ', Αριθ. 173, 22 Σεπτεμβρίου 1922
  5. 22 Σεπτεμβρίου 1922
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες