1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 211, Έτος Ζ', Αριθ. 211, 17 Νοεμβρίου 1923
  5. 17 Νοεμβρίου 1923
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες