1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 718, Έτος 19ον, Αριθ. 718, 11 Ιανουαρίου 1936
  5. 11 Ιανουαρίου 1936
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες