1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 667, Έτος 17ον, Αριθ. 667, 4 Ιουλίου 1934
  5. 04 Ιουλίου 1934
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες