1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 476, Έτος ΙΔ', Αριθ. 476, 26 Αυγούστου 1930, Υπάρχει ακριβώς ίδιο φύλλο με μόνη διαφορά τη 2η σελίδα
  5. 26 Αυγούστου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες