1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 610, Έτος 16ον, Αριθ. 610, 13 Απριλίου 1933
  5. 13 Απρίλίου 1933
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες