1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 120, Έτος Γ', Αριθ. 120, 16 Μαΐου 1920
  5. 16 Μαίου 1920
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες