1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
  4. 449, Έτος ΙΓ', Αριθ. 449, 1 Ιανουαρίου 1930
  5. 01 Ιανουαρίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες