1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. (1848-1929) [Για τα φύλλα 1 έως 271] | Δημητριάδης, Νικόλαος Δ. [Από το φύλλο 220] (17/04/1880 - )
 5. Εβδομαδιαίο [Κάθε Πέμπτη]
 6. Χαλκίδα
 7. 01 Ιανουαρίου 1876
 8. 01 Μαίου 1881
 9. 1 Ιανουαρίου 1876 - 1 Μαΐου 1881
 10. Έτος Β', Αριθ. 54 (6 Ιανουαρίου 1877) - Έτος Β', Αριθ. 105 (29 Δεκεμβρίου 1877)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο [Κάθε Πέμπτη]
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Εβδομαδιαία (Πέμπτη), τετρασέλιδη / οκτασέλιδη, διαστάσεων 35x25 εκ. 

    

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδες 272-273