1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 68, Έτος Β', Αριθ. 68, 14 Απριλίου 1877
  5. 14 Απρίλίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες