1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 90, Έτος Β', Αριθ. 90, 15 Σεπτεμβρίου 1877
  5. 15 Σεπτεμβρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες