1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 96, Έτος Β', Αριθ. 96, 27 Οκτωβρίου 1877
  5. 27 Οκτωβρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες