1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 97, Έτος Β', Αριθ. 97, 3 Νοεμβρίου 1877
  5. 03 Νοεμβρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες