1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 74, Έτος Β', Αριθ. 74, 26 Μαΐου 1877
  5. 26 Μαίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες