1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 55, Έτος Β', Αριθ. 55, 13 Ιανουαρίου 1877
  5. 13 Ιανουαρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες