1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 57, Έτος Β', Αριθ. 57, 27 Ιανουαρίου 1877
  5. 20 Ιανουαρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες