1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 99, Έτος Β', Αριθ. 99, 17 Νοεμβρίου 1877
  5. 17 Νοεμβρίου 1877
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες