1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 93, Έτος Β', Αριθ. 93, 6 Οκτωβρίου 1877
  5. 06 Οκτωβρίου 1877
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες