1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 76, Έτος Β', Αριθ. 76, 9 Ιουνίου 1877
  5. 09 Ιουνίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες