1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 67, Έτος Β', Αριθ. 67, 7 Απριλίου 1877
  5. 07 Απρίλίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες