1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 88, Έτος Β', Αριθ. 88, 1 Σεπτεμβρίου 1877
  5. 01 Σεπτεμβρίου 1877
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες