1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 84, Έτος Β', Αριθ. 84, 4 Αυγούστου 1877
  5. 04 Αυγούστου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες