1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 78, Έτος Β', Αριθ. 78, 23 Ιουνίου 1877
  5. 23 Ιουνίου 1877
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες