1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 75, Έτος Β', Αριθ. 75, 2 Ιουνίου 1877
  5. 02 Ιουνίου 1877
  6. 5 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες