1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 54, Έτος Β', Αριθ. 54, 6 Ιανουαρίου 1877
  5. 06 Ιανουαρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες