1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 69, Έτος Β', Αριθ. 69, 21 Απριλίου 1877
  5. 21 Απρίλίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες