1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 72, Έτος Β', Αριθ. 72, 12 Μαΐου 1877
  5. 12 Μαίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες