1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 89, Έτος Β', Αριθ. 89, 8 Σεπτεμβρίου 1877
  5. 08 Σεπτεμβρίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες