1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 77, Έτος Β', Αριθ. 77, 16 Ιουνίου 1877
  5. 16 Ιουνίου 1877
  6. 8 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες