1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 82, Έτος Β', Αριθ. 82, 21 Ιουλίου 1877
  5. 21 Ιουλίου 1877
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες