1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εύβοια. Εφημερίς ποικίλης ύλης
  4. 58, Έτος Β', Αριθ. 58, 3 Φεβρουαρίου 1877
  5. 03 Φεβρουαρίου 1877
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες