1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Λαθούρας, Νίκος (1886-1939)
 5. Λαθούρας, Νίκος (1886-1939)
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. Μάιος 1933
 9. [Αριθμός 1 (Μάιος 1933)] -
 10. [Αριθμός 1 (Μάιος 1933)] - Έτος 6ον, Αριθμός φύλλου 149 (15 Φεβρουαρίου 1938)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας" που κυκλοφόρησε ο Νίκος Γ. Λαθούρας