1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Νέος Αριστοφάνης
  4. 31, Αριθ. 31, 10 Δ)βρίου 1932
  5. Εφημερίς σατυρική που βγάζει ο Λαθούρας κι' είναι της φτώχειας φάρμακο και κάθε μιας σκοτούρας
  6. 10 Δεκεμβρίου 1932
  7. 5 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες